Školenia

KONEKTING je progresívna spoločnosť, ktorá neustále prináša nové atraktívne možnosti vzdelávania s cieľom dlhodobo podporovať rast kolegov.

S podporou Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a Operačného programu Ľudské zdroje rozvíjame zručnosti a vedomosti našich zamestnancov aby sme mohli poskytovať našim zákazníkom spoľahlivé a kvalitné služby.

#Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
#Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
#Operačný program Ľudské zdroje

www.esf.gov.sk
www.ia.gov.sk
www.employment.gov.sk/sk/

Tento projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu.

IMG_1017
konekting-skolenie